Barbershop Harmony

Barbershop harmony is verwant aan 'close harmony'. In Nederland zijn er zo'n 50 koren en kwartetten binnen de stijl actief, met bij elkaar ongeveer 2000 zangers. Wereldwijd zijn 60.000 barbershoppers met elk hun eigen repertoire actief. Maar het leuke van barbershop is dat er songs zijn, die iedereen in hetzelfde arrangement heeft geleerd. Als we elkaar op Nationale of Internationale evenementen ontmoeten, kunnen we altijd die speciale songs samen zingen. 

Deze samenzang zorgt voor een grote verbondenheid.

De zangstijl is bedoeld voor iedereen die van zingen houdt. De akkoorden hebben een bepaalde opbouw en volgen een zeker stramien. De melodiepartij is 'predominant' zoals dat heet. De drie andere stemmen zijn harmoniserend. De klank en de verhouding tussen de vier stempartijen worden er door voorspelbaar.

Zolang een melodie makkelijk in het gehoor ligt, kan hiervan een barbershoparrangement worden geschreven. De moeilijkheidsgraad kan variëren van een eenvoudige tot een bijna wiskundige puzzel, die zelfs voor de geoefende amateurzanger bijna niet meer te behappen is. Barbershop harmony is in Nederland niet zo bekend. Nieuwe leden hebben de stijl vaak 'bij toeval' ontdekt en het publiek is ook vaak zichtbaar aangenaam verrast. In de naam van de stijl ligt vooral een anekdotische verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis. Voor ieders duidelijkheid: tegenwoordige barbershoppers zijn geen kappers en met kappersliedjes heeft het al helemaal niets te maken. De specifieke arrangementsregels en het showelement maken de stijl tot wat deze is.