Vanwege het ontbreken van een 'director', in goed Nederlands een dirigent. Wordt ons koor, op de dinsdagen, door zowel Patrick Bergers als Johan Dessing muzikaal geleid. Het 'nieuwe' bestuur, is naastig op zoek naar een 'nieuwe' director.  Maar heeft vetrouwen in de goede afloop. Daarom zijn wij blij dat zowel Johan als Patrick er voor ons zijn. Waardoor de Whale City Sounds kunnen blijven klinken.